Opbouw energierekening
Beoordeling: 4.3
24 beoordelingen

Sinds 2010 moeten energieleveranciers voldoen aan “Richtlijn energierekening voor consumenten 2010”. Hierin staat omschreven welke informatie er in ieder geval op de energienota moet staan. De consument krijgt zo meer inzicht in de berekening van de energieprijzen. Op deze pagina ziet u een gespecificeerde opbouw energierekening. Deze specificatie kunt u gebruiken om de verschillende leveranciers van energie met elkaar te vergelijken om tot lagere maandlasten te komen.

  1. 1. Selecteer het aantal personen in het huishouden
  2. 2. Je ziet daarna de opbouw van de energierekening

Energieprijzen bekijken

Bekijk de ACTUELE kWh prijs >>

Opbouw energierekening:

Hier een uitleg over de opbouw van de energierekening.
De energierekening is opgebouwd uit 3 onderdelen:

– Levering
– Netbeheer
– Overheid

Ongeveer de helft van de opbouw energierekening bestaat uit leveringskosten. Een derde van de opbouw energierekening bestaat uit kosten voor de overheid en het overige deel van de opvouw energierekening bestaat uit netbeheer van de energie.
Levering

Het leveringstarief is het bedrag dat je betaalt aan je energieleverancier voor gas en stroom. Het leveringstarief bestaat uit een vast bedrag (het vastrecht) en een variabel bedrag (dit is afhankelijk van je energieverbruik).

Het leveringstarief komt tot stand in een vrije markt. Beide bedragen worden dus door de energieleverancier vastgesteld. Dit is ook terug te vinden in de opbouw energierekening. Als je energieleveranciers vergelijkt is het dus van belang de leveringstarieven te vergelijken. Om een idee te geven. Het vastrecht schommelt rond de € 2,- per maand. Gasprijs (prijspeil 2014-2015) is 65 eurocent per m3 en stroomprijs 23 eurocent per kWh. Als je vindt dat je teveel betaald kun je overstappen naar een andere energieleverancier.

Netbeheer

De netbeheerder brengt kosten in rekening voor het aanleggen, beheren en onderhouden van het elektriciteits- en gasnet. De netbeheerder zorgt er ook voor dat de stroom en gas bij jou thuis wordt afgeleverd. Kortom: onder netbeheer (oftewel netwerkkosten) vallen aansluitkosten, transportkosten en meterkosten. De kosten voor netbeheer kunnen door de netbeheerder zelf in rekening worden gebracht bij de consument. Maar het kan ook zo zijn dat de energieleverancier de kosten voor netbeheer in rekening brengt. Dit staat dan vermeld op de gespecificeerde opbouw energierekening.
Er zijn 2 landelijke netbeheerders die verantwoordelijk zijn voor de energie in Nederland. Voor het gas is dit Gasunie en voor de electriciteit is dit TenneT. Daarnaast is er per regio een onafhankelijke netbeheerder ingesteld die verantwoordelijk is voor de energie in het betreffende gebied. De partij die hiervoor verantwoordelijk is, staat ook vermeld op de opbouw energierekening.

Transport- en aansluitkosten

Aansluitkosten zijn kosten voor het onderhouden en in stand houden van de aansluiting op het gas- en elektriciteitsnet. Transportkosten zijn de kosten die je moet betalen voor het vervoeren (het gebruik) van gas en stroom door het net en het onderhouden van het gas- en stroomnet. De transport kosten staan altijd vermeld op de opbouw energierekening.

Meterkosten

De meterkosten zijn de kosten voor gebruik van de meter (huur van de gasmeter en elektriciteitsmeter), onderhoud, controle en opname van de meterstanden.
De meters zijn te huur bij meetbedrijven met een certificaat (al dan niet via de netbeheerder).
Sinds de elektriciteitswet in 1998 heb je als afnemer de vrije keus voor welk meetbedrijf je kiest. Vaak zit deze prijs bij het onderhoud en beheer inbegrepen en niet los te bekijken op de opbouw energierekening zoals u dat bij andere kostenposten wel kunt zien.

Energiebelasting

Het gebruik van energie is niet goed voor het milieu. Dat is de reden dat we energiebelasting moeten betalen voor alle stroom en gas die wij verbruiken. Hierin geldt: hoe meer energie je verbruikt, hoe hoger de belasting die je moet betalen. De overheid probeert op deze manier te stimuleren dat we zuiniger omgaan met energie. De energiebelasting moet je betalen via de energieleverancier. De energieleverancier moet dit dan weer afdragen aan de overheid. Op de opbouw energierekening ziet u precies hoeveel belasting u heeft betaald. Wel is het zo dat je over de betaalde energiebelasting jaarlijks een bedrag terug krijgt.

Opslag duurzame energie

Per 1 januari 2013 betaal je per kWh en per m3 gas nog een andere heffing, namelijk de heffing “Opslag duurzame energie”. Deze heffing is ingevoerd om duurzame energie te stimuleren.

BTW

Dan is er natuurlijk nog de BTW die we moeten betalen. Vanaf 1 oktober 2012 is de BTW verhoogd van 19% naar 21%. Dit is tot slot ook te zien wanneer u de opbouw energierekening bekijkt.